ZINCIRLI SEVK YOLU-1

a)      Üretimden çıkan kuru malzemeyi palet yolu 3’ten zincirli sevk yolu 2’ye aktarır.

b)      Hızları ivmeli olarak ayarlanabilir.

c)      Bilgisayar kontrollüdür.